שינוי תודעתי – ספר טרם הודפס

file:///C:/Users/gabrie%20raam/Desktop/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/article%2016/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%99gabriel%20cover%20rev3%20front%20-Final.pdf שינוי תודעתי 1גבריאל רעםשינוי תודעתי2 גבריאל רעםשינוי תודעתי 3גבריאל רעםשינוי תודעתיקפיצה קוואנטית אל הרוח4 גבריאל רעםציור העטיפה:עיצוב העטיפה: סטודיו סטימצקיעימוד: ענת ניסןמוציא לאור: סטימצקי — הוצאה לאורלפניות: il.co.steimatzky@publishing© כל…
Read more

Observation. A life with another look

Was publishing in Hebrew by Stimazky on december 20222 introductionThe philosophical creatureMartin Heidegger and the question of beingÉmile Durkheim and his subversive teachingsCommunication of affinity (relational communication)Objectified sexuality, objectified life.compassionThe…
Read more

Gabriel Raam creative wrttings

Gabriel Raam. A former lecturer and expert of non-verbal communication, who has studied theater, education, and behavioral sciences, Mr. Raam has been involved for many years in the research, participation,…
Read more